21+. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Κανόνες πόκερ

Spins Overdrive – Δυναμική δομή

Τα Spins Overdrive μεγιστοποιούν την εμπειρία του παιχνιδιού και για αυτόν τον λόγο διαθέτουν δυναμική δομή μαρκών εκκίνησης. Η δυναμική δομή τροποποιεί τον χρόνο του παιχνιδιού, με βάση το μέγεθος του επάθλου. Όσο μεγαλύτερο το έπαθλο, τόσο πιο μεγάλα θα είναι τα αρχικά stack μαρκών των παικτών.

Αυτό σημαίνει ότι όταν ο πολλαπλασιαστής είναι χαμηλός, το παιχνίδι είναι γρήγορο, οι μάρκες εκκίνησης λιγοστές και ο χρόνος για κάθε level μικρός. Για μεσαίας τάξης πολλαπλασιαστή, το παιχνίδι δίνει περισσότερες μάρκες και περισσότερο χρόνο. Τέλος, όταν ο πολλαπλασιαστής είναι μεγάλος, οι μάρκες εκκίνησης είναι πολλές και ο χρόνος παιχνιδιού ακόμα μεγαλύτερος.

Οι πληρωμές είναι επίσης δυναμικές. Οι χαμηλότεροι πολλαπλασιαστές απονέμουν έπαθλα μόνο στον νικητή, ενώ οι μεσαίοι πολλαπλασιαστές απονέμουν έπαθλα στους δύο πρώτους παίκτες. Πολλαπλασιαστές της τάξεως του 25x και άνω απονέμουν έπαθλα και στους τρεις συμμετέχοντες παίκτες.

Οι παρακάτω πίνακες εμφανίζουν αναλυτικά τις μάρκες εκκίνησης και τα έπαθλα, καθώς και τους χρόνους ενέργειας των παικτών και τα level, με βάση τους αντίστοιχους πολλαπλασιαστές.

Πολλαπλασιαστής 2 – 2,99 3 – 3,99 4 – 4,99 5 – 9,99 10 – 24,99 25 – 119,99 120 – 239,99 240+
1η θέση 100% 100% 100% 100% 80% 83,34% 83,34% 83,34%
2η θέση 0% 0% 0% 0% 20% 8,33% 8,33% 8,33%
3η θέση 0% 0% 0% 0% 0% 8,33% 8,33% 8,33%
Μάρκες εκκίνησης 300 500 500 500 750 750 750 1.000
Time bank (δευτερόλεπτα) 00:10 00:10 00:15 00:15 00:15 00:20 00:20 00:30
Χρόνος level (λεπτά) 01:00 01:00 02:00 03:00 03:00 04:00 05:00 05:00
Level Small Blind Big Blind
1 10 20
2 15 30
3 20 40
4 30 60
5 40 80
6 50 100
7 60 120
8 75 150
9 90 180
10 105 210
11 125 250
12 150 300
13 175 350
14 200 400
15 225 450
16 250 500
17 300 600
18 350 700
19 400 800
20 500 1.000